Arduino jako zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatora