Skrypt robiący kopie plików konfiguracyjnych dbackup